ĐẶC TÍNH VÀ LỢI ÍCH


Chi phí đầu tư hiệu quả cao
Với cùng chi phí đầu tư, thép mạ kẽm bền gấp 3 lần thép đen sơn
Giải pháp an toàn và tin cậy
Thiết kế bằng phần mềm RDS, và sản xuất tự động bằng phần mềm E-purlin
Giảm chi phí và thời gian quản lý dự án
Thời gian thiết kế 2 tuần, sản xuất và giao hàng trong 3 tuần
Giảm chi phí bảo trì hàng năm
Với vật liệu mạ kẽm, không cần phải bảo trì chống gỉ trong 10 năm đầu tiên